Gwarancja

Gwarancja

Sklep kingofkite.pl (Prosurf Paweł Giżowski) udziela 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie nowe produkty zakupione w naszym sklepie, z wyłączeniem produktów Onewheel.

 • okres gwarancyjny liczony jest od daty zakupu.
 • sklep kingofkite.pl udziela gwarancji wyłącznie na wady fabryczne produktów.
 • sklep kingofkite.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wadliwego towaru.
 • sklep kingofkite.pl nie ma obowiązku dostarczenia zastępczego sprzętu na czas rozpatrywania reklamacji.
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep kingofkite.pl naprawi wadliwy produkt, lub jeśli będzie to niemożliwe lub uzna za stosowne wymieni towar na nowy lub zwróci gotówkę.
 • w sytuacji braku identycznego towaru kingofkite.pl może zaproponować inny (podobny) produkt lub zwrot gotówki.

Gwarancja na produkty zakupione w sklepie kingofkite.pl (Prosurf Paweł Giżowski) nie obejmuje między innymi:

 • uszkodzeń wynikłych na skutek używania produktu na sliderach, kickerach, boksach, railach i innych przeszkodach.
 • uszkodzeń wynikłych z uderzeń innych niż o wodę, w tym plażę, kamienie, drzewa inne przedmioty.
 • używania produktu w celach komercyjnych jak: szkolenia, wypożyczanie sprzętu i inne, lub związanych z prowadzoną działalnością np. użyczania na wyciągu wakeboardowym.
 • sprzętu rentalowego.
 • używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi lub niewłaściwej eksploatacji.
 • używania wiązań i deski od dwóch różnych producentów.
 • zniszczeń wynikających z eksploatacji.
 • w przypadku jakichkolwiek modyfikacji produktu.
 • gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych na firmę i/lub na fakturę firmową.
Gwarancja na produkty Onewheel

Gwarancja na produkty Onewheel jest gwarancją producenta. Pełna treść umowy gwarancyjnej znajduje się na stronie producenta www.onewheel.com. Przykładowo na deskę Onewheel+ XR gwarancja producenta (poza oponą, akumulatorem i footpadem) wynosi 12 miesięcy lub 2000km w zależności od tego, który z kryterów zostanie przekroczony pierwszy, a gwarancja na oponę, akumulator oraz footpad wynosi 6 miesięcy lub 1000km w zależności od tego, który z kryterów zostanie przekroczony pierwszy. Uszkodzenia powstałe w wyniku kontaktu deski z wodą nie są objęte gwarancją. Pełna treść umowy gwarancyjnej oraz szczegóły gwarancji na ten i inne produkty Onewheel znajduje się na stronie producenta www.onewheel.com. W celu złożenia reklamacji u producenta wymagane jest wypełnienie formularza na stronie https://onewheel.com/pages/contact